STAR CONSTRUCTION COMPANY LTD
                   Nyanza cell, Gatenga Sector, Kicukiro District,
                              Along Nyamata Highway,
                             P.O Box 4632, Kigali-Rwanda
                      Tel: (+250) 788 500 384 / 280 500 384

All Rights Reserved, Star Construction Company Ltd ©2013